ธุรกิจโรงแรมไทย หลังวิกฤต Covid-19

รัฐบาลสู้กับ CRISIS : COVID-19

มาตรการกู้ “เศรษฐกิจ” กับ “CRISIS” COVID-19

ไปยุโรปตะวันออก กับ RE-CU CEO # 5

“ในวิกฤติมีโอกาส”

ไปอังกฤษกับ RE-CU HOTEL # 11

เก็บตกมาเล่าเรื่อง FIELD TRIP ที่ให้สาระความรู้ดีดีกับ RE-CU JUNIOR รุ่นที่ 20

ไปอิตาลีกับ RE-CU SENIOR # 62

ลงทะเบียนรับข่าวสารข้อมูล

ทำไมต้องเรียน RECU

RE-CU หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ หลักสูตรแรกของประเทศไทย มีมาแล้วกว่า 60 รุ่น
“ทางผ่านของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง”

Academic

เน้นความรู้พื้นฐานด้านวิชาการทุกมิติ ที่จะช่วยให้คุณรู้จัก และเข้าใจอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น

Speaker

ไม่ใช่การบรรยายจากนักวิชาการทั่วไป แต่เป็นการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ตรง และหาฟังได้ยาก

Connection

กว่า 60 รุ่นที่ผ่านมาทำให้เรามีเครือข่ายของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงมากกว่า 5,500 คน และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี

Workshop

แม้ทฤษฎีจะอัดแน่น แต่การปฏิบัติเราก็ไม่ทิ้ง มีการแบ่งกลุ่มให้ทดลองทำ Project จริง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้

ลงทะเบียนเรียน

เลือกหลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการและประสบการณ์ของท่าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อยอดการเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจของท่าน