“พาณิชย์” ยิ้มแฉ่ง MOC Biz Club สร้างมูลค่ากว่า 470 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ แสดงผลงานเครือข่าย MOC Biz Club ในช่วงครึ่งปีแรก สร้างมูลค่าทางการค้ารวมกันกว่า 470 ล้านบาท เตรียมผลักดันเพิ่ม หวังยอดทะลุเกิน 1,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปี   นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงได้ทำโครงการ MOC Biz Club เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เกิดการเชื่อมโยงและขยายการค้าทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยผลสรุปโครงการในช่วงครึ่งปีแรก 2560 สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าระหว่างกันได้กว่า 470 ล้านบาท ผ่านกิจกรรมของโครงการที่ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจำหน่ายสินค้า การออกบูธตามงานแสดงสินค้า และการร่วมเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งมีสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club เข้าร่วมกว่า 4,000 ราย สามารถสร้างการเชื่อมโยงสินค้า บริการ การตลาด และทรัพยากรทางธุรกิจระหว่างกัน “ความร่วมมือสำคัญของโครงการคือการลงนาม MOU นำสินไปแสดงในประเทศเพื่อนบ้านทั้งพม่า เวียดนาม มาเลเซีย […]

โดย RECU

“พาณิชย์” ยิ้มแฉ่ง MOC Biz Club สร้างมูลค่ากว่า 470 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ แสดงผลงานเครือข่าย MOC Biz Club ในช่วงครึ่งปีแรก สร้างมูลค่าทางการค้ารวมกันกว่า 470 ล้านบาท เตรียมผลักดันเพิ่ม หวังยอดทะลุเกิน 1,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปี

 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงได้ทำโครงการ MOC Biz Club เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เกิดการเชื่อมโยงและขยายการค้าทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยผลสรุปโครงการในช่วงครึ่งปีแรก 2560 สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าระหว่างกันได้กว่า 470 ล้านบาท ผ่านกิจกรรมของโครงการที่ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจำหน่ายสินค้า การออกบูธตามงานแสดงสินค้า และการร่วมเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งมีสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club เข้าร่วมกว่า 4,000 ราย สามารถสร้างการเชื่อมโยงสินค้า บริการ การตลาด และทรัพยากรทางธุรกิจระหว่างกัน

“ความร่วมมือสำคัญของโครงการคือการลงนาม MOU นำสินไปแสดงในประเทศเพื่อนบ้านทั้งพม่า เวียดนาม มาเลเซีย จีน รวมถึงงาน  Amnatcharoen Asean Trade Link 2017 ที่มีการจับคู่ธุรกิจเกิดมูลค่า 175 ล้านบาท” นางอภิรดี กล่าว

นางอภิรดีกล่าวต่อว่า กระทรวงพาณิชย์ ยังคงเดินหน้าโครงการ  MOC Biz Club ต่อเนื่อง สำหรับครึ่งปีหลังจะเน้นเรื่องการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เกิดการค้าขายเพิ่ม พร้อมทั้งขยายโอกาสส่งออกสินค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่นผลไม้สดและแปรรูป ผ่านกิจกรรมตามแนวชายแดน ซึ่งกระทรวงฯ ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางการค้าเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มีสมาชิกทั้งสิ้นรวม 9,215 ราย โดยกลุ่มธุรกิจที่เป็นสมาชิกใน 5 อันดับแรก คือ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน