อสังหาฯ ไทย ในแดน EEC

ในช่วงนี้คงไม่มีอะไรจะฮือฮา ได้เท่า อสังหาฯ ใน EEC ที่หลายค่ายกำลังรอว่ารัฐบาลจะเอาไงในเรื่องนี้  อาทิ ยืดสัญญาเช่าเป็น 90 ปี หรือวีซ่าระยะยาว เป็นต้น

โดย RECU

อสังหาฯ ไทย ในแดน EEC

ในช่วงนี้คงไม่มีอะไรจะฮือฮา ได้เท่า อสังหาฯ ใน EEC ที่หลายค่ายกำลังรอว่ารัฐบาลจะเอาไงในเรื่องนี้  อาทิ

  • ให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้ถ้ามาลงทุนในเขต EEC
  • ถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้มากกว่า 49%
  • ยืดสัญญาเช่าเป็น 90 ปี
  • วีซ่าระยะยาว
  • สิทธิพิเศษในภาษี

ผู้เขียนเองก็เป็นหนึ่งในผู้ติดตามข่าวในเรื่องนี้ แต่ก็ยังไม่ได้ยินสัญญาณอะไรที่ชัดเจน มีแต่เสียงข่าวหลุด ข่าวปล่อย และข่าวลอยลม

เรื่องการสนับสนุนสำหรับการเข้ามาลงทุนในอสังหาฯ

ผู้เขียนได้นำเสนอข้อมูลผ่าน รมต. ท่านหนึ่งไป ให้ลองนำไปพิจารณา เพราะเห็นว่าเรื่องนี้ยังละล้าละรัง เพราะ กล้า กลัว ด้วยน่าจะเพราะไม่มีใครช่วยดูด้าน อสังหาฯ ให้ท่าน … หรือเปล่าไม่รู้ ?

และขืนรอใช้งานส่วนราชการนำเสนอคงไม่ทันการแน่ครับท่าน การเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจและธุรกิจแบบซุปเปอร์รวดเร็วและต้องเสร็จให้ได้ในปี 61

ผมเชื่อว่าทีมบริหารรัฐบาลชุดท่าน .สมคิด กล้าตัดสินใจถ้ามีข้อมูล

เรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุด

ไม่ต้องพิจารณาออกกฎหมายใหม่ก็ได้ ท่านลองกลับไปดู พรบ.อาคารชุด (ฉบับที่ 3) .. 2542  มาตรา 19 

ที่อนุญาตให้คนต่างด้าว หรือนิติบุคคลต่างด้าวที่ระบุให้ สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้เกินร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ถ้าตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล หรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

แต่ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด และที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันต้องไม่เกิน 5 ไร่

แต่ประกาศนี้เพียง 5 ปี ถ้าท่านจะนำมาปัดฝุ่นประกาศใช้ใหม่ในเขต EEC ก็น่าจะดีไม่น้อย

ส่วนเรื่องเช่า 90 ปี

ทำไปเถอะครับเพราะทุกวันนี้เทคนิค 30 ต่อ 30 ต่อ 30 เค้าก็ทำกันทั่วเมืองอยู่แล้ว เอาให้ชัด ๆ ไปเลย ไม่ต้องเป็นอีแอบ ทำให้เมืองไทยโปร่งใส มีอะไรเอาขึ้นมาคุยกันบนโต๊ะ จะได้จบ ๆ เรื่องคอรัปชั่นกันเสียที

ประการสำคัญคืองานขออนุญาตต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ EIA  ก็ว่ากันไปกว่าครึ่งปีที่จะผ่านขั้นตอนนี้ ตามด้วยขออนุญาตหน่วยงานต่าง ๆ รวมแล้วกว่า 20 หน่วยงานกว่าจะประสานเสร็จแทบหมดอารมณ์ผสมเบื่อ คนต่างชาติ เค้าเลยทำท่าจะหนี ทั้งที่ประเทศไทย สดใสกว่าใคร ๆ ในรอบบ้าน

เหลือแต่ที่ห่วงอยู่อีกเรื่องคือ ราคาที่ดินที่สูงขึ้นเพราะการเก็งกำไรและขึ้นราคาขายเพราะหมายว่า  ต่างชาติจะมาลงทุนรวมถึงผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่จะเข้าพัฒนาในพื้นที่ EEC จนบางทีราคาเกินจริงที่เหมาะสม

ช่วย ๆ กันผลักดันนะครับบ้านเมืองของเรา ลูกหลานเราจะได้มีโอกาสอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วกันเสียที

ผู้เขียน
อาจารย์นิวัติ  ลมุนพันธ์