รายละเอียดหลักสูตร RE-CU LAW AND REGULATIONS

LAW AND REGULATIONS FOR PROFESSIONAL DEVELOPERS

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเข้าใจ และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและต่อสังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้บริหารธุรกิจ  และผู้ประกอบการ ด้านอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 1 รุ่น
ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม

 

อบรมทุกศุกร์และเสาร์

เวลา 18.00 – 20.30 น. (วันศุกร์) และ
เวลา 09.30 – 16.30 น. (วันเสาร์)
รวมประมาณ 75 ชั่วโมง

 

RE-CU LAW AND REGULATIONS รุ่นที่ 1

  • ระยะเวลาในการอบรม

       วันที่ 14 มิถุนายน – 17 สิงหาคม 2562

       RE-CU LAW IN REAL ESTATE รุ่นที่ 1 ได้ที่นี่

  • ค่าอบรม 49,000 บาท / ท่าน
  • รับเพียง 80 ท่าน เท่านั้น