รายละเอียดหลักสูตร RE-CU Hotel

Investment & Marketing

หลักสูตรที่จะช่วยยกระดับการบริหารธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท สู่ International Standard เจาะลึกเรื่องการลงทุน การบริหารจัดการความเสี่ยง ช่องทางการตลาด
และการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจโรงแรม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท ให้มีความรู้ ความสามารถในระดับนานาชาติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้ที่ทำงานด้านธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
  • ทายาทเจ้าของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล และอพาร์ทเม้นท์
  • ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับธุจกิจโรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล และอพาร์ทเม้นท์
  • ผู้ทีกำลังเตรียมพร้อม และมีแนวคิดในการประกอบธุรกิจทางด้านโรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล และอพาร์ทเม้นท์

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 1 รุ่น
ช่วงเดือนเดือนกันยายน – ธันวาคม

อบรมทุกวันศุกร์และเสาร์
เวลา 18.00 – 20.30 น. (สำหรับวันศุกร์) และ
เวลา 09.30 – 16.30 น. (สำหรับวันเสาร์)
รวมประมาณ 130 ชั่วโมง

ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง ณ ต่างประเทศ
รับจำนวนจำกัด

RE-CU Hotel รุ่นที่ 10

  • ระยะเวลาในการอบรม วันที่ 14 กันยายน – 15 ธันวาคม 2561
  • ศึกษาดูงาน ณ เมืองอาบูดาบี และเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • ค่าอบรม 99,000 บาท / ท่าน (รวมค่าศึกษาดูงาน)

 

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร RE-CU HOTEL # 10

ดาว์นโหลด ตารางเรียน RE-CU Hotel รุ่นที่ 10 ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด กำหนดการศึกษาดูงาน ณ เมืองอาบูดาบี และเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์