รายละเอียดหลักสูตร RE-CU HOTEL

RE-CU Hotel (Truly Hospitality Management)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมในการลงทุนธุรกิจทางด้านโรงแรม รีสอร์ท และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสายธุรกิจโรงแรม  หรือผู้ที่บริหารธุรกิจโรงแรม เจ้าของธุรกิจโดยตรง รวมถึงผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง ให้สามารถเข้าใจการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ เข้าใจถึงสถานการณ์การเงินการลงทุน ควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ในหลักสูตรต้องการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะ ความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ซึ่งนำไปสู่ระบบ International Standard เจาะลึกถึงบทบาทนโยบายการท่องเที่ยวไทย ความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าควรเน้นจุดไหนในการบริหารธุรกิจโรงแรม เน้นถึงการบริหารลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก เป้าหมายรอง  เรียนรู้กระบวนการการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง เข้าใจช่องทางทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเข้าใจเป้าหมายหลักในการทำการตลาดออนไลน์ และการบริหารสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในหลักสูตรนี้นำโดยอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าของธุรกิจโรงแรมตัวจริงที่จะมาเล่าถึงการบริหารธุรกิจโรงแรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงความสำเร็จในปัจจุบัน ข้อควรระมัดระวัง การวางแผนและบริหารจัดการอย่างไรให้ได้ผลกำไรคุ้มค่าต่อเม็ดเงินที่ลงทุน สามารถคืนทุนกลับมาอย่างรวดเร็ว สร้างกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ และกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้เข้ามาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เทคนิควิธีการหาลูกค้าโดยการทำการตลาดออนไลน์ การเลือกใช้ Chain สำคัญแค่ไหน และการบริหารจัดการในระบบงานด้าน Operation F&B และ Back of the House ได้อย่างมีระบบ และนำไปสู่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้ที่ทำงานด้านธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
  • ทายาทเจ้าของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล และอพาร์ทเม้นท์
  • ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับธุจกิจโรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล และอพาร์ทเม้นท์
  • ผู้ทีกำลังเตรียมพร้อม และมีแนวคิดในการประกอบธุรกิจทางด้านโรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล และอพาร์ทเม้นท์

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 1 รุ่น
ช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม

ของทุกปี

13

อบรมทุกวันศุกร์และวันเสาร์
เวลา 18.00 – 20.30 น. (วันศุกร์) และ
เวลา 09.30 – 16.30 น. (วันเสาร์)

ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง

13

RE-CU Hotel รุ่นที่ 13

13

  • ระยะเวลาในการอบรม

       วันที่ 27 สิงหาคม – 18 ธันวาคม 2564

      RE-CU HOTEL รุ่นที่ 13 ได้ที่นี่

  • ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

       วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2564

  • ค่าลงทะเบียน 119,000 บาท/ ท่าน

       (รวมค่าเดินทางศึกษาดูงาน เรียบร้อยแล้ว)

  • รับเพียง 80 ท่าน เท่านั้น