รายละเอียดหลักสูตร RE-CU Hotel

Investment & Marketing

หลักสูตรที่จะช่วยยกระดับการบริหารธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท สู่ International Standard เจาะลึกเรื่องการลงทุน การบริหารจัดการความเสี่ยง ช่องทางการตลาด และการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจโรงแรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท ให้มีความรู้ ความสามารถในระดับนานาชาติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้ที่ทำงานด้านธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
  • ทายาทเจ้าของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล และอพาร์ทเม้นท์
  • ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับธุจกิจโรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล และอพาร์ทเม้นท์
  • ผู้ทีกำลังเตรียมพร้อม และมีแนวคิดในการประกอบธุรกิจทางด้านโรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล และอพาร์ทเม้นท์

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 1 รุ่น
ช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ของทุกปี

 

อบรมทุกวันศุกร์และวันเสาร์
เวลา 18.00 – 20.30 น. (วันศุกร์) และ
เวลา 09.30 – 16.30 น. (วันเสาร์)
รวมประมาณ 140 ชั่วโมง

ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง ณ ต่างประเทศ
รับจำนวนจำกัด

 

RE-CU Hotel รุ่นที่ 12

  • ระยะเวลาในการอบรม

        วันที่ 28 สิงหาคม – 19 ธันวาคม 2563

        RE-CU HOTEL # 12  ได้ที่นี่

  • ศึกษาดูงาน

      @ KYOTO – KOBE – OSAKA , JAPAN

       วันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2563

       ศึกษาดูงาน RE-CU HOTEL รุ่นที่ 12

       ได้ที่นี่

  • ค่าอบรม 129,000 บาท/ ท่าน

        (รวมค่าศึกษาดูงาน)

  • รับเพียง 120 ท่าน เท่านั้น