รายละเอียดหลักสูตร RE-CU Junior

Start Up in Real Estate

หลักสูตรปูพื้นฐานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทุกเรื่องที่คนทำธุรกิจอสังหาต้องรู้ ตั้งแต่ความรู้ด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน การบริหารจัดการ การตลาด ตลอดจนการขาย

เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเบื้องต้น สำหรับนำไปต่อยอดในการบริหารธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้ที่ต้องการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • เจ้าของที่ดิน และอาคาร ที่ต้องการพัฒนาที่ดิน และอาคารของตัวเอง
  • ทายาทเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • นิสิต นักศึกษา ที่เพิ่งจบ หรือ กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง)

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 2 รุ่น
ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม และ
ช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม

อบรมทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 18.00 – 20.30 น.
รวมประมาณ 100 ชั่วโมง

ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง ณ ต่างประเทศ
รับจำนวนจำกัด

RE-CU Junior รุ่นที่ 17

  • ระยะเวลาอบรม 18 เมษายน – 14 กรกฎาคม 2561
  • ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์
  • ค่าอบรม 59,000 บาท / ท่าน (รวมค่าศึกษาดูงาน)

 

ดาว์นโหลด ตารางเรียน RE-CU Junior รุ่นที่ 17 ได้ที่นี่
กำหนดการ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์