รายละเอียดหลักสูตร RE-CU Junior

Start Up in Real Estate

หลักสูตรปูพื้นฐานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทุกเรื่องที่คนทำธุรกิจอสังหาต้องรู้ ตั้งแต่ความรู้ด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน การบริหารจัดการ การตลาด ตลอดจนการขาย

เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเบื้องต้น สำหรับนำไปต่อยอดในการบริหารธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้ที่ต้องการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • เจ้าของที่ดิน และอาคาร ที่ต้องการพัฒนาที่ดิน และอาคารของตัวเอง
  • ทายาทเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • นิสิต นักศึกษา ที่เพิ่งจบ หรือ กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง)

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 1 รุ่น
ช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม

 

อบรมทุกวันพุธ และวันศุกร์

เวลา 18.00 – 20.00 น.
**รวมระยะเวลา 100 ชั่วโมง หรือ  12 สัปดาห์

ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง ณ ต่างประเทศ

 

RE-CU JUNIOR รุ่นที่ 21

 

  • ระยะเวลาในการอบรม

        วันที่ 12 พฤษภาคม – 1 สิงหาคม 2563

        RE-CU JUNIOR รุ่นที่ 21 ได้ที่นี่

  • เยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ เมืองดานัง

        เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม

        ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2563

       ศึกษาดูงาน RE-CU JUNIOR รุ่นที่ 21

      ได้ที่นี่

  • ค่าอบรม 69,000 บาท/ ท่าน

        (รวมค่าศึกษาดูงาน)

  • รับเพียง 120 ท่าน เท่านั้น