รายละเอียดหลักสูตร RE-CU JUNIOR

RE-CU Junior (Startup in Real Estate) 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย หรือเพิ่งจบการศึกษา และกำลังรอเพื่อเตรียมไปศึกษาในระดับปริญญาโทต่อ ซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงาน (ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านอสังหาริมทรัพย์) ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และต่อยอดสู่มืออาชีพทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเริ่มต้นที่จะนำท่านไปสู่ความเข้าใจทักษะ กลยุทธ์ กระบวนการในการบริหารธุรกิจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อนำไปสู่การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างถูกต้องตามระบบได้มากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้ที่ต้องการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • เจ้าของที่ดิน และอาคาร ที่ต้องการพัฒนาที่ดิน และอาคารของตัวเอง
 • ทายาทเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
 • นิสิต นักศึกษา ที่เพิ่งจบ หรือ กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง)

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 1 รุ่น
ช่วงเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม

อบรมทุกวันพุธ และวันเสาร์

 • เวลา 18.00 – 20.00 น. (วันพุธ)
 • เวลา 09.30 – 16.30 น. (วันเสาร์)

ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่างด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่ประสบความสำเร็จ

RE-CU JUNIOR รุ่นที่ 22

RE-CU JUNIOR รุ่นที่ 22

ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงการจริง ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน

22

 • ระยะเวลาในการอบรม

        วันที่ 23 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2564

        RE-CU JUNIOR รุ่นที่ 22  ได้ที่นี่

2

 • เยี่ยมชม และศึกษาดูงานโครงการ

        ณ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

        ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564

        ดาวน์โหลด  กำหนดการเดินทางศึกษา

        ดูงาน RE-CU JUNIOR # 22  ได้ที่นี่

2

 • ค่าลงทะเบียนอบรม 79,000 บาท/ ท่าน

        (รวมค่าเดินทางศึกษาดูงาน เรียบร้อยแล้ว)

 • รับเพียง 100 ท่าน เท่านั้น