รายละเอียดหลักสูตร RE-CU Junior

Start Up in Real Estate

หลักสูตรปูพื้นฐานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทุกเรื่องที่คนทำธุรกิจอสังหาต้องรู้ ตั้งแต่ความรู้ด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน การบริหารจัดการ การตลาด ตลอดจนการขาย

เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเบื้องต้น สำหรับนำไปต่อยอดในการบริหารธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้ที่ต้องการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • เจ้าของที่ดิน และอาคาร ที่ต้องการพัฒนาที่ดิน และอาคารของตัวเอง
  • ทายาทเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • นิสิต นักศึกษา ที่เพิ่งจบ หรือ กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง)

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 1 รุ่น
ช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม

 

อบรมทุกวันพุธ และวันศุกร์

เวลา 18.00 – 20.00 น.
**รวมระยะเวลา 100 ชั่วโมง หรือ  12 สัปดาห์

ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่างด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่ประสบความสำเร็จ

 

RE-CU JUNIOR รุ่นที่ 21

 

  • ระยะเวลาในการอบรม

        วันที่ 15 กรกฎาคม – 3 ตุลาคม 2563

RE-CU JUNIOR รุ่นที่ 21  ได้ที่นี่

  • เยี่ยมชม และศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง

ณ จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563

RE-CU JUNIOR # 21  ได้ที่นี่

  • ค่าอบรม 69,000 บาท/ ท่าน

        (รวมค่าศึกษาดูงาน)

  • รับเพียง 120 ท่าน เท่านั้น