รายละเอียดหลักสูตร RE-CU Marketing

Executive Marketing for Real Estate

หลักสูตรเจาะลึกทุกเทคนิคสำหรับนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถนำกลยุทธ์ มาบริหารจัดการทางด้านการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักบริหารการตลาดสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่ทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ที่ต้องการเป็นนักบริหารการตลาดมืออาชีพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 1 รุ่น
ช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน

อบรมทุกศุกร์และเสาร์
เวลา 18.00 – 20.30 น. (สำหรับวันศุกร์) และ
เวลา 09.00 – 16.00 น. (สำหรับวันเสาร์)
รวมประมาณ 85 ชั่วโมง

ศึกษาดูงาน ณ โครงการจริง
รับจำนวนจำกัด

RE-CU Marketing รุ่นที่ 8

  • ระยะเวลาในการอบรม 13 กรกฎาคม – 22 กันยายน 2561
  • ศึกษาดูงาน ณ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ค่าอบรม 39,000 บาท / ท่าน (รวมค่าศึกษาดูงาน)

 

ดาว์นโหลด ตารางเรียน RE-CU Marketing รุ่นที่ 8 ได้ที่นี่