รายละเอียดหลักสูตร RE-CU Marketing

Digital Marketing for Real Estate

หลักสูตรเจาะลึกทุกเทคนิคสำหรับนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถนำกลยุทธ์ มาบริหารจัดการทางด้านการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักบริหารการตลาดสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่ทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ที่ต้องการเป็นนักบริหารการตลาดมืออาชีพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 1 รุ่น
ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน

 

อบรมทุกศุกร์และเสาร์

เวลา 18.00 – 20.30 น. (วันศุกร์) และ
เวลา 09.30 – 16.30 น. (วันเสาร์)
รวมประมาณ 84 ชั่วโมง

ศึกษาดูงาน ณ โครงการจริง
รับจำนวนจำกัด

 

RE-CU DIGITAL MARKETING FOR REAL ESTATE # 8

  • ระยะเวลาในการอบรม

        วันที่ 12 กรกฎาคม – 7 กันยายน 2562

        RE-CU DIGITAL MARKETING รุ่นที่ 8 ได้ที่นี่

  • ศึกษาดูงาน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

        ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2562

        RE-CU DIGITAL MARKETING # 8 ได้ที่นี่

  • ค่าอบรม 49,000 บาท / ท่าน

        (รวมค่าศึกษาดูงาน)

  • รับเพียง 90 ท่าน เท่านั้น