รายละเอียดหลักสูตร RE-CU SENIOR

RE-CU Senior (Professional Developer)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และบุคคลทั่วไปที่มีอายุประมาณ 26 ปี และมีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาพอสมควร หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยระบบทฤษฎี โดยให้ความรู้ ความเข้าใจถึงการวิเคราะห์ เจาะลึกในการเลือกทำเลที่ดิน ศึกษาด้านการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม ศึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าใจอย่างถูกต้องถึงการวิเคราะห์ช่องทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค สามารถเจาะลึกถึงกลยุทธ์ทางการวางแผนทางการตลาดได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์วางแผนทางด้านการเงินการลงทุน ภาษีที่ดินและภาษีที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีระบบ เข้าใจระบบการบริหารงานก่อสร้างและการบริการหลังการขาย (After Sales Service) ได้ ซึ่งหลังจากได้รับความรู้ได้อย่างถูกต้องตามระบบการจัดการธุรกิจแล้ว ทางโครงการจัดให้ได้รับฟังความคิดที่กลั่นกรอง ผ่านประสบการณ์จากการบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วจากเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระดับแนวหน้าของเมืองไทย ซึ่งการนำความรู้อย่างถูกต้องมีระบบเป็นขั้นเป็นตอนจะสามารถนำท่านไปสู่การบริหารธุรกิจได้อย่างถูกทาง รู้จักวิธีวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค อ่านเกมส์การบริหารได้อย่างระมัดระวัง และไม่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็น นำไปสู่ความสำเร็จที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อตัวท่านและองค์กร

64

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

 

รายละเอียดการอบรม

 • เปิดรับปีละ 1 รุ่น
 • ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม

 

อบรมทุกวันพฤหัสบดี และวันเสาร์

 • เวลา 18.00 – 20.30 น. (วันพฤหัสบดี)
 • เวลา 09.30 – 16.30 น. (วันเสาร์)

  ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง

64

RE-CU SENIOR รุ่นที่ 64

 

 • ระยะเวลาในการอบรม

       วันที่ 15 กรกฎาคม – 13 พฤศจิกายน 2564

        หลักสูตร RE-CU SENIOR รุ่นที่ 64 ได้ที่นี่

 

 • ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

        ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2564

64

 • ค่าลงทะเบียน 119,000 บาท/ ท่าน

        (รวมค่าเดินทางศึกษาดูงาน เรียบร้อยแล้ว)

64

 • รับเพียง 100 ท่าน เท่านั้น

64