รายละเอียดหลักสูตร RE-CU Senior

Professional Developer

หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง มุ่งเน้นทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม เรียนรู้แบบเจาะลึกด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น และลงมือทำจริงแบบลงรายละเอียด

เพื่อต่อยอดความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กลายเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
  • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 2 รุ่น
ช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม และ
ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม

อบรมทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
เวลา 18.00 – 20.30 น. (สำหรับวันอังคารและวันพฤหัสบดี) และ
เวลา 09.00 – 16.00 น. (สำหรับวันเสาร์)
รวมประมาณ 150 ชั่วโมง

ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง ณ ต่างประเทศ
รับจำนวนจำกัด

RE-CU Senior รุ่นที่ 59

  • ระยะเวลาในการอบรม 22 มีนาคม – 16 มิถุนายน 2561
  • ศึกษาดูงาน ณ Japan Alps, Takayama, Shirakawago
  • ค่าอบรม 99,000 บาท / ท่าน (รวมค่าศึกษาดูงาน)

 

ดาว์นโหลด ตารางเรียน RE-CU Senior รุ่นที่ 59 ได้ที่นี่