รายละเอียดหลักสูตร RE-CU Senior

Professional Developer

หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง มุ่งเน้นทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม เรียนรู้แบบเจาะลึกด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น และลงมือทำจริงแบบลงรายละเอียด

เพื่อต่อยอดความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กลายเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 2 รุ่น
ช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม และ
ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม

อบรมทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
เวลา 18.00 – 20.30 น. (สำหรับวันอังคารและวันพฤหัสบดี) และ
เวลา 09.30 – 16.30 น. (สำหรับวันเสาร์)
รวมประมาณ 135 ชั่วโมง

ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง ณ ต่างประเทศ
รับจำนวนจำกัด

RE-CU Senior รุ่นที่ 60

 • ระยะเวลาในการอบรม วันที่ 4 ตุลาคม – 22 ธันวาคม 2561
 • ศึกษาดูงาน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • ค่าอบรม 119,000 บาท / ท่าน (รวมค่าศึกษาดูงาน)

ดาวน์โหลด ตารางกำหนดการอบรมหลักสูตร รุ่นที่ 60 ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด กำหนดการเดินทางศึกษาดูงานหลักสูตร RE-CU รุ่นที่ 60

Professional Developer

หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง มุ่งเน้นทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม เรียนรู้แบบเจาะลึกด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น และลงมือทำจริงแบบลงรายละเอียด

เพื่อต่อยอดความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กลายเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 2 รุ่น
ช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม และ
ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม

อบรมทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
เวลา 18.00 – 20.30 น. (สำหรับวันอังคารและวันพฤหัสบดี) และ
เวลา 09.30 – 16.30 น. (สำหรับวันเสาร์)
รวมประมาณ 135 ชั่วโมง

ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง ณ ต่างประเทศ
รับจำนวนจำกัด

RE-CU Senior รุ่นที่ 60

 • ระยะเวลาในการอบรม วันที่ 4 ตุลาคม – 22 ธันวาคม 2561
 • ศึกษาดูงาน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • ค่าอบรม 119,000 บาท / ท่าน (รวมค่าศึกษาดูงาน)

 

ดาวน์โหลด ตารางกำหนดการอบรมหลักสูตร รุ่นที่ 60 ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด กำหนดการเดินทางศึกษาดูงานหลักสูตร RE-CU รุ่นที่ 60