รายละเอียดหลักสูตร RE-CU SENIOR

RE-CU Senior (Professional Developer)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และบุคคลทั่วไปที่มีอายุประมาณ 26 ปี และมีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาพอสมควร หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยระบบทฤษฎี โดยให้ความรู้ ความเข้าใจถึงการวิเคราะห์ เจาะลึกในการเลือกทำเลที่ดิน ศึกษาด้านการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม ศึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าใจอย่างถูกต้องถึงการวิเคราะห์ช่องทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค สามารถเจาะลึกถึงกลยุทธ์ทางการวางแผนทางการตลาดได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์วางแผนทางด้านการเงินการลงทุน ภาษีที่ดินและภาษีที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีระบบ เข้าใจระบบการบริหารงานก่อสร้างและการบริการหลังการขาย (After Sales Service) ได้ ซึ่งหลังจากได้รับความรู้ได้อย่างถูกต้องตามระบบการจัดการธุรกิจแล้ว ทางโครงการจัดให้ได้รับฟังความคิดที่กลั่นกรอง ผ่านประสบการณ์จากการบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วจากเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระดับแนวหน้าของเมืองไทย ซึ่งการนำความรู้อย่างถูกต้องมีระบบเป็นขั้นเป็นตอนจะสามารถนำท่านไปสู่การบริหารธุรกิจได้อย่างถูกทาง รู้จักวิธีวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค อ่านเกมส์การบริหารได้อย่างระมัดระวัง และไม่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็น นำไปสู่ความสำเร็จที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อตัวท่านและองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

 

รายละเอียดการอบรม

 • เปิดรับปีละ 1 รุ่น
 • ช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน

 

อบรมทุกวันพฤหัสบดี และวันเสาร์

 • เวลา 18.00 – 20.30 น. (วันพฤหัสบดี)
 • เวลา 09.30 – 16.30 น. (วันเสาร์)

 **รวมประมาณ 140 ชั่วโมง

 

ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง ณ ต่างประเทศ

รับจำนวนจำกัด

 

 

RE-CU SENIOR รุ่นที่ 63

ระยะเวลาในการอบรม

วันที่ 23 กรกฎาคม-14 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตร RE-CU Senior # 63 ได้ที่นี่

 • ศึกษาดูงาน ณ ISTANBUL, TURKEY

       ระหว่างวันที่ 9 – 14 ตุลาคม 2563

       ศึกษาดูงาน RE-CU Senior # 63 

      ได้ที่นี่

 • ค่าอบรม 139,000 บาท/ ท่าน

(รวมค่าศึกษาดูงาน)

 • รับเพียง 120 ท่านเท่านั้น