รายละเอียดหลักสูตร RE-CU Senior

Professional Developer

หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง มุ่งเน้นทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม เรียนรู้แบบเจาะลึกด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น และลงมือทำจริงแบบลงรายละเอียด

เพื่อต่อยอดความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กลายเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
  • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 1 รุ่น
ช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน

อบรมทุกวันพฤหัสบดี และวันเสาร์

เวลา 18.00 – 20.30 น. (วันพฤหัสบดี)
เวลา 09.30 – 16.30 น. (วันเสาร์)

**รวมประมาณ 140 ชั่วโมง

ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง ณ ต่างประเทศ
รับจำนวนจำกัด

 

RE-CU SENIOR รุ่นที่ 63

  • ระยะเวลาในการอบรม

       วันที่ 23 กรกฎาคม-14 พฤศจิกายน 2563

       หลักสูตร RE-CU Senior # 63  ได้ที่นี่

  • ศึกษาดูงาน ณ ISTANBUL, TURKEY 

       ระหว่างวันที่ 9 – 14 ตุลาคม 2563

       ศึกษาดูงาน RE-CU Senior # 63 

      ได้ที่นี่

  • ค่าอบรม 139,000 บาท/ ท่าน

      (รวมค่าศึกษาดูงาน)

  • รับเพียง 120 ท่าน เท่านั้น