รายละเอียดหลักสูตร RE-CU Senior

Professional Developer

หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง มุ่งเน้นทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม เรียนรู้แบบเจาะลึกด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น และลงมือทำจริงแบบลงรายละเอียด

เพื่อต่อยอดความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กลายเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
  • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 2 รุ่น
ช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม และ
ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม

อบรมทุกวันพฤหัสบดี และวันเสาร์

เวลา 18.00 – 20.30 น. (วันพฤหัสบดี)
เวลา 09.30 – 16.30 น. (วันเสาร์)

**รวมประมาณ 140 ชั่วโมง

ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง ณ ต่างประเทศ
รับจำนวนจำกัด

 

RE-CU SENIOR รุ่นที่ 62

  • ระยะเวลาในการอบรม

       วันที่ 19 กันยายน – 21 ธันวาคม 2562

        RE-CU Senior รุ่นที่ 62

        (RE-CU # 62) ได้ที่นี่

  • ศึกษาดูงาน 

       @ Lake Como-Milan, Italy

       ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2562

        ดูงาน หลักสูตร RE-CU Senior # 62

        (Lake Como-Milan Italy) ได้ที่นี่

  • ค่าอบรม 139,000 บาท/ ท่าน

        (รวมค่าศึกษาดูงาน)

  • รับเพียง 100 ท่าน เท่านั้น